Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Leczenia Uzaleznień oferuje pomoc i wsparcie dla osób dorosłych oraz młodzieży uzależnionej od substancji chemicznych (alkohol, narkotyki, czy leki) a także ich rodzin. Nasi specjaliści prowadzą terapię grupową oraz indywidualną osób uzależnionych, współuzależnionych (rodzin oraz  bliskich) a także Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pacjenci Poradni Uzależnień są pod kompleksową opieką certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, psychiatry lub w razie konieczności także neurologa.

Poradnia prowadzi terapię w zakresie uzależnienia od:
  • alkoholu
  • substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, innych)
  • hazardu

Oferta skierowana jest nie tylko do osób borykających się z uzależnieniem, ale także ich rodzin i bliskich. Prowadzimy terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików, a także osób współuzależnionych. W ramach poradni prowadzona jest zarówno terapia indywidualna jak i grupy terapeutyczne oraz grupy wsparcia.