Neurologia NFZ
| dr Stefański
Poradnia świadczy usługi w zakresie rozpoznawnia i leczenia chorób układu nerwowego. Diagnostyka neurologiczna opiera się na badaniu klinicznym, badaniach laboratoryjnych, elektrofizjologicznych (EEG, EMG i inne) oraz badaniach neuroobrazowych (RTG, tomograf komputerowy).
Cennik poza kontraktem z NFZ
Konsultacja 120 zł