Logopedia
| mgr Matejczuk Joanna
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić do nowo otwartego gabinetu logopedycznego.
Wizyty są płatne.

Obszar pracy:
  • diagnoza mowy i języka u dzieci,
  • wczesna interwencja logopedyczna,
  • korygowanie wad wymowy,
  • stymulowanie rozwoju mowy i języka,
  • terapia zaburzeń mowy i komunikacji,
  • terapia dzieci z dysfunkcjami neurologicznymi,
  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami szkolnymi,
  • rozwijanie umiejętności manualnych i grafomotorycznych,
  • terapia afazji i dyzartrii,
  • doskonalenie wymowy dzieci i dorosłych