Laryngologia NFZ
| dr Kossak-Główczewska | dr Lemańska-Kwiatkowska | dr n. med. Miętkiewska-Leszniewska Dorota
KONSULTACJE,
AUDIOMETRIA,
DROBNE ZABIEGI
Cennik poza kontraktem z NFZ
Konsultacja 120 zł