Laryngologia NFZ
| dr Lemańska-Kwiatkowska | dr Kossak-Główczewska
KONSULTACJE,
AUDIOMETRIA,
DROBNE ZABIEGI
Cennik poza kontraktem z NFZ
Konsultacja 100 zł