Endoskopia - Gastroskopia NFZ
| dr Figiel | dr Garstecki | dr Klincewicz | dr Kowalski | dr Malewski | dr Niziołek | dr Olszewski
| dr Reszelski | dr Skrzywanek
Poniżej znaleźć można krótkie informacje o badaniu oraz wskazówki jak się do niego przygotować. Należy pamiętać iż są to wskazówki, dokładną instrukcję powinien przekazać lekarz kierujący.

Gastroskopia jest badaniem pozwalającym lekarzowi na bezpośrednie oglądanie śluzówki żołądka, odźwiernika i dwunastnicy. Badanie przeprowadza się przy użyciu endoskopu, elastycznej rurki z torami wizyjnymi pozwalającymi na przedstawienie obrazu z wnętrza przewodu pokarmowego na monitorze. Zaletą endoskopu jest możliwość w trakcie jednego zabiegu ocenienia stanu śluzówki, jak i pobrania do dalszego badania niewielkiego wycinka tkanki budzącej podejrzenie zmian chorobowych.

Prawidłowe przygotowanie do badania jest warunkiem koniecznym, aby było ono możliwe i skuteczne.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA
  • Na 8 godzin przed badaniem nie należy nic jeść.
  • Na 4 godziny przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy.
  • U pacjentów obciążonych ryzykiem, w tym u osób ze sztucznymi zastawkami serca, po przebytym zapaleniu wsierdzia, z protezą naczyniową lub ze znacznie obniżoną liczbą krwinek białych bezpośrednio przed badaniem może być niezbędne podanie antybiotyku. Decyzję o konieczności i sposobie podania antybiotyku podejmuje lekarz kierujący na badanie.
  • Należy również skonsultować się z lekarzem kierującym, czy można przyjąć dotychczas stosowane leki.
  • Badanie nie może być wykonane bez pisemnej zgody pacjenta. Przed badaniem należy wyjąć protezy zębowe.

PRZEBIEG BADANIA
Przed wprowadzeniem endoskopu lekarz bądź pielęgniarka znieczula gardło poprzez użycie odpowiedniego środka znieczulającego w sprayu.  Złagodzenie nieprzyjemnych objawów występujących podczas badania ułatwia skupienie się na spokojnym, głębokim oddychaniu. Właściwy rytm oddechu sprawia, że badanie jest łatwiejsze do zniesienia dla pacjenta i pozwala lekarzowi na dokładniejsze zbadanie przewodu pokarmowego.

PO BADANIU
  • Przez dwie godziny po badaniu nie należy jeść, pić oraz palić.
  • Jeśli zastosowane były środki znieczulające i/lub nasenne przeciwwskazane jest prowadzenie pojazdów przez kilka godzin po badaniu.

UWAGA!
Skierowanie powinno być wystawione do Pracowni Endoskopwej w celu wykonania gastroskopii
Cennik poza kontraktem z NFZ
GASTROSKOPIA 250 zł
znieczulenie ogólne - lekarz specjalista anestezjolog 300 zł
badanie histopatologiczne - za 1 preparat 50 zł
test na helicobacter pylori 50 zł
KOLONOSKOPIA 550 zł
znieczulenie ogólne - lekarz specjalista anestezjolog 300 zł
Biopsja w trakcie kolonoskopii 100 zł
badanie histopatologiczne - za 1 preparat 50 zł
Polipektomia - usunięcie 1 polipa 200 zł
+ 50 zł za każdy następny
Pakiet endoskopowy  
Gastroskopia + kolonoskopia 650 zł
znieczulenie ogólne - lekarz specjalista anestezjolog 450 zł
badanie histopatologiczne - za 1 preparat 50 zł
test na helicobacter pylori 50 zł
Polipektomia - usunięcie 1 polipa 200 zł
+ 50 zł za każdy następny
ENDOSKOPIA KAPSUŁKOWA 2 950 zł
Pliki do pobrania